Dầu thắng xe nâng hàng

Dầu thắng xe nâng hay còn gọi là dầu phanh xe nâng hàng

Dùng cho hệ thống thắng (phanh) xe nâng

Giá: Liên hệ

Số điện thoại: 0902 126 346 (MS. Phụng)

Danh mục: